• CSR

Få et trygt økonomisk fundament for dig og din familie, hvis du bliver syg

Mister du erhvervsevnen, kan det have store konsekvenser for dig og din familie. Det er derfor vigtigt at have en forsikring, der dækker, hvis det sker. Din forsikring kan tilpasses med udgangspunkt i dig og dit liv.

Sådan er du dækket

Din mulige udbetaling afhænger dels af dine dækninger og dels af, om du opfylder de helbredsmæssige og økonomiske kriterier. 

Du kan se, hvordan du er dækket på Min Pension eller i vores app, Mobil AP. Du kan se, hvordan du henter den her. 

Du skal være opmærksom på, at du også kan være berettiget til udbetalinger fra det offentlige. 

Sådan bruger du din forsikring

Hvis du har en pension gennem din arbejdsplads

Hent en ansøgning og en lægeattest her.

Du kan også ringe til AP Pension på 3916 9902. Du skal selv udfylde ansøgningen, mens lægeattesten skal udfyldes af din egen læge. Vi betaler for lægeattesten, hvis lægen sender en regning med. 

Send både ansøgning og lægeattest til AP Pension, Østbanegade 135, 2100 København Ø. Du er også velkommen til at scanne ansøgningen og sende den via 'Skriv til os' på appension.dk/kontakt. Her skal du vælge muligheden 'Jeg er blevet syg'. 

Når vi har modtaget ansøgning og lægeattest, vurderer vi, om vi ud fra oplysningerne kan begynde at udbetale penge. Ellers indhenter vi yderligere lægelige oplysninger. 

Når vi har modtaget og vurderet alle nødvendige oplysninger, kontakter vi dig og fortæller, om du har ret til en udbetaling og i givet fald hvor længe. Vi udbetaler pengene til din NemKonto, hvis du har ret til udbetaling. Du skal betale skat af udbetalingerne. 

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende

Hent en ansøgning og en lægeattest her. Du skal også hente en blanket til supplerende oplysninger.

Du kan også ringe til os på 3916 9902.

Du skal selv udfylde ansøgningen og blanketten til supplerende oplysninger, mens lægeattesten skal udfyldes af din egen læge. Vi betaler for lægeattesten, hvis lægen sender en regning med. 

Da du er selvstændig, skal vi ligeledes bruge oplysninger om din indtjening før og efter din sygemelding. Du skal derfor sende følgende til os:

  • Dine årsregnskaber tre år før din sygemelding.
  • Dine årsopgørelser fra Skatteforvaltningen tre år før din sygemelding.
  • Udskrift af driftsregnskab fra din første sygedag og frem til nu.
  • Hvis du udbetaler løn til dig selv, skal vi bruge lønsedler tre år før din sygemelding og frem til nu.

Send ansøgning, blanket, lægeattest og oplysninger om din indtjening til AP Pension, Østbanegade 135, 2100 København Ø. Du kan også scanne dokumenterne og sende den via 'Skriv til os' på appension.dk/kontakt. Her skal du vælge muligheden 'Jeg er blevet syg'. 

Når vi har modtaget dokumenterne, vurderer vi, om vi ud fra oplysningerne kan begynde at udbetale penge. Ellers indhenter vi yderligere lægelige oplysninger. 

Når vi har modtaget og vurderet alle nødvendige oplysninger, kontakter vi dig og fortæller, om du har ret til en udbetaling og i givet fald hvor længe. Vi udbetaler pengene til din NemKonto, hvis du har ret til udbetaling. Du skal betale skat af udbetalingerne. 

Du skal være opmærksom på, at du kun er berettiget til udbetaling, hvis du har haft et indtægtstab i forhold til din hidtidige indkomst.

Hvis du har en privat pensionsordning, f.eks. gennem et pengeinstitut

Du skal være opmærksom på, at du først kan være berettiget til udbetaling, tre måneder efter din erhvervsevne og indtjening (fra før din sygemelding) er blevet nedsat med mindst halvdelen. Først derefter kan du søge om udbetaling.

Du ansøger ved at udfylde og sende en ansøgning ved tab af erhvervsevne. I den finder du også en lægeattest, som skal udfyldes af din egen læge. Vi betaler for lægeattesten, hvis du sender lægens regning med.

Du kan også få ansøgningen ved at ringe til AP Pension på 3916 9902.

Derudover skal vi bruge oplysninger om din indtjening før og under din sygemelding:

  • Kopi af lønsedler for 12 måneder før dit lønophør.
  • Hvis du er delvist sygemeldt, skal vi have kopi af lønsedler for de timer, du arbejder.
  • Kopi af udbetalingsmeddelelser fra kommunen fra dit lønophør og frem til nu.
  • Dokumentation for anden personlig indkomst i sygeperioden.
  • Dokumentation for en evt. tab af erhvervsevne-dækning i et andet selskab. Din samlede dækning ved tab af erhvervsevne må højst udgøre 80 procent af din løn.

Sådan sender du dokumenterne

Send ansøgning, lægeattest og øvrige dokumenter til AP Pension, Østbanegade 135, 2100 København Ø. Du kan også scanne dokumenterne og sende dem via 'Skriv til os' på appension.dk/kontakt. Her skal du vælge muligheden 'Jeg er blevet syg'. 

Vurdering af din sag

Når vi har modtaget dokumenterne, vurderer vi, om vi ud fra oplysningerne kan udbetale til dig. Ellers indhenter vi yderligere lægelige oplysninger. 

Når vi har modtaget og vurderet alle nødvendige oplysninger, kontakter vi dig og fortæller, om du har ret til en udbetaling og i givet fald hvor længe.

Vi udbetaler pengene til din NemKonto, hvis du har ret til udbetaling. Du skal betale skat af udbetalingerne.

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi har midlertidigt ændret vores åbningstider og sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag til torsdag: 08.00-16.30

Fredag: 08.00-16.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.