• CSR

Henvendelse til AP Pension om markedssonderinger som defineret i markedsmisbrugsforordningen skal:

  • vedr. udstedere og instrumenter relaterede til ejerandele rettes til Ralf Magnussen, CIO, rma@appension.dk for danske noteringer og/eller Rasmus Cederholm, Aktiechef, rac@appension.dk for udenlandske noteringer,
  • vedr. udstedere og instrumenter relaterede til gæld, renter og inflation rettes til Morten Hemmingsen, mhe@appension.dk, Head of Fixed Income.

AP Pension ønsker at begrænse belastningen ved at være insider. Ved den første henvendelse om markedssondering ønskes det derfor alene oplyst:

  1. Hvilke(n) udsteder(e) og/eller instrument(er) henvendelsen omfatter
  2. Hvorvidt markedssonderingen vurderes at omfatte intern viden
  3. Hvornår den interne viden forventes at ophøre

Herefter besluttes det, hvorvidt AP Pension ønsker at modtage indholdet af markedssonderingen.

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 17.00 alle hverdage.