Sygemelding -
din vej videre

Er du ramt af en længerevarende sygdom eller en fuldtidssygemelding? Så hjælper vi dig med gode råd om din vej til raskmelding – både dine muligheder og pligter.

 

Gode råd

Hyppig kontakt: Hold kontakt til din arbejdsplads, fx via en god kollega eller din nærmeste chef. Det kan medvirke til en kortere sygemelding og lettere tilbagevenden.

Arbejdspladsen: Din arbejdsplads skal afholde samtale med alle helt eller delvist sygemeldte medarbejdere senest fire uger efter første dag med fravær.

Arbejdspladsen skal anmelde fravær: Din chef skal anmelde dit sygefravær til kommunen inden fem uger fra første fraværsdag, hvis du er syg i mere end 30 kalenderdage.

Det kan være en god ide at kontakte AP Pension, hvis din sygemelding har varet mere end 14 dage og dit sygdomsforløb eller tidspunktet for raskmelding fortsat er uklart.


Din vej videre

Fastholdelsesplan

Det er vigtigt, at du får lagt en plan med din arbejdsgiver for, hvordan du vender tilbage til arbejde. Vi hjælper dig gerne med at lægge en realistisk plan med din arbejdsgiver, der tager hensyn til dine behov. Planen kan for eksempel indeholde en ændring eller begrænsning af opgaver, hvor mange timer du skal arbejde, om du skal tilbage til samme afdeling etc.

Fast Track

Både du og din virksomhed har mulighed for at sende en fast-track anmodning til jobcentret i din kommune. Den kan du bruge, hvis du ønsker, at kommunen iværksætter en ekstraordinær tidlig indsats i forhold til din situation og ikke forventer at blive raskmeldt inden for otte uger fra første fraværsdag.

AP Pension hjælper dig gerne i dette forløb og en eventuel fastholdelsesplan, der tilgodeser dine skånebehov.

Vi kontakter ikke din arbejdsgiver og dit jobcenter uden samtykke fra dig.

Mulighedserklæring fra praktiserende læge

En mulighedserklæring kan anvendes, når din arbejdsgiver er i tvivl om, hvilke hensyn der skal tages for, at du kan vende helt eller delvist tilbage til arbejdet.

Kontakt fra jobcentret: Efter otte ugers fravær skal jobcentret følge op på din sygemelding. Du kan derfor forvente at blive kontaktet af jobcentret.

Vi støtter dig gerne i kontakten til jobcentret.

Delvis raskmelding

Du kan lave en aftale med din arbejdsplads om at genoptage dele af arbejdet, inden du er helt rask. Det betyder, at I sammen vurderer, hvad der skal til for, at du kan løse dele af dine arbejdsopgaver eller andre opgaver i virksomheden.

Aktive tilbud

Hvis du forventer et fravær på mere end otte uger, kan dit jobcenter tilbyde dig et aktivt tilbud under sygefraværet. Det kan være fx motion, smertehåndtering eller stresscoaching, alt efter relevans samt hvilke tilbud netop din kommune råder over.

Inden tilbagevenden

Overvej i samarbejde med din arbejdsplads, hvordan arbejdet kan tilrettelægges og afpasses, så overgangen tilbage til arbejdet bliver bedst mulig.

AP Pension tilbyder dig rådgivning i forbindelse med hel eller delvis tilbagevenden til arbejde og de muligheder, der kan være i den forbindelse.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Hvis du mistrives, hvad enten det er fysisk eller mentalt, kan du som kunde i AP Pension få hjælp, støtte og rådgivning. Vi hjælper i mange situationer, også når det ikke handler om sygdom. Det kan både være arbejdsrelaterede, familiemæssige eller private situationer.

Du er velkommen til at ringe til AP Care alle hverdage mellem klokken 8.00 og 17.00 eller skrive til os på care@appension.dk

7080 5020