Stress

Her kan du læse, hvad du kan gøre for at nedsætte dit stressniveau på arbejdspladsen. Mærker du tegn på stress, så kontakt os med det samme.

 

Stress kan udløses af en kombination af forhold, som på arbejdspladsen kan tilskrives organisation, ledelse, team og individ. Stress skal derfor løses i fællesskab og bør forebygges så tidligt som muligt. Søg altid læge, hvis du er i tvivl om du har stress.

Som udgangspunkt bør du være opmærksom på din egen tilstand og lægge mærke til om:

  • Du generelt har det godt?
  • Du går på arbejde med overskud og i godt humør?
  • Du ofte føler dig fortravlet, presset eller kort for hovedet?


Du har ansvar for dit eget helbred, og derfor er det vigtigt, at du reagerer, hvis du bliver opmærksom på, at noget er ude af balance. Ifølge Stressforeningen kan du selv reducere din stress således:1

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Hvis du mistrives, hvad enten det er fysisk eller mentalt, kan du som kunde i AP Pension få hjælp, støtte og rådgivning. Vi hjælper i mange situationer, også når det ikke handler om sygdom. Det kan både være arbejdsrelaterede, familiemæssige eller private situationer.

Du er velkommen til at ringe til AP Care alle hverdage mellem klokken 8.00 og 17.00 eller skrive til os på care@appension.dk

7080 5020